Trainingen door Connecqt

Ik heb een serie trainingen ontwikkeld die medewerkers effectiever maakt in hun manier van communiceren en acteren in interactie met andere collega’s of andere afdelingen. Simpelweg door ze zich bewust te maken van wat hun éigen (en dus beste) manier is om te communiceren en acteren. Ik ben ervan overtuigd dat het inzetten van professionele competenties alleen maar écht werkt als je leert het op je eigen manier in de praktijk te brengen. Als je je eigen authentieke stijl ontdekt, ontwikkeld en praktiseert ben je congruent en dus geloofwaardig. Tot die tijd zijn we geneigd om te acteren zoals we dat van anderen of uit de theorie hebben geleerd. Een zeer belangrijke basis om vaardigheden te leren, echter is het dan nog geen competentie. In deze serie trainingen worden we ons bewust van onze vaardigheden en ontwikkelen we ze door naar competenties. De serie bestaat uit de volgende onderdelen: De verschillende onderdelen zijn facultatief af te nemen of op maat in te richten als daaraan behoefte is. Voorwaarde daarbij is dat we samen inschatten dat het geheel niet aan effectiviteit inboet als we gaan snijden of plussen.

Communicatie

Een onderwerp zo breed dat je keuzes moet maken om het een effectief geheel te laten zijn. Visueel heb ik het gegoten in ‘het gebouw van professionele communicatie’

In drie dagdelen van 4 uur behandelen we alle onderwerpen die in het gebouw zijn opgenomen: 
Het onderdeel ‘communicatie deel 1’ maakt de deelnemer bewust in de grondbeginselen van communicatie. We gaan in op de belangen van verbale communicatie en op de belangen van non-verbale communicatie. En de verhouding daartussen die essentieel is. We maken kennis met actief luisteren en welke voordelen daar in communicatie mee te behalen zijn. De theorie wisselt af met praktische oefeningen omtrent gespreksvoering

We diepen in het onderdeel ‘communicatie deel 2’ de vaardigheid van actief luisteren verder uit. We gaan enerzijds dieper in op een aantal theoretische modellen omtrent gelaagdheid in communicatie. Daarnaast zullen we worden uitgedaagd onze communicatieve skills effectief in te zetten in gespreksvoering. 


In het onderdeel ‘communicatie deel 3’ gaan we in op het belang en de toepassing van meta communicatie. Hoe herkennen we dat en hoe kunnen we dit actief inzetten om onze gesprekvoering efficiënter te maken? Ook gaan we in op het onderdeel feedback, hoe we die geven en wat het belang ervan is in professionele communicatie.

Stakeholder management

Het onderdeel ‘stakeholder management’ maakt de deelnemer bewust van zijn of haar professionele relaties. Deelnemers krijgen handvatten aangereikt om stakeholders te herkennen, hun zwaarte en belang in te schatten. Daarnaast gaan we in op hoe je verschillende groepen stakeholders het beste kan betrekken en informeren bij je doelen of project. Hiermee zijn deelnemers in staat om de relatie effectief te onderhouden en te beïnvloeden.

Projectmanagement

In het onderdeel projectmanagement leren deelnemers de ins- en outs kennen van projectmanagement. Wat is uberhaupt een project en wat is een geschikte methode om een project aan te pakken? Agile of de traditionele waterval methode? Deelnemers raken bekend met de specifieke kenmerken van ieder aanpak. We gaan in op het goed plannen van een project, het formuleren van randvoorwaarden en risicomanagement. Uiteraard komt ook hier stakeholdermanagement om de hoek kijken. Hoe richt je een goede projectorganisatie in, welke vertegenwoordigers zitten er in een goede projectorganisatie en hoe vaak spreken we de opdrachtgever en wat is dan de agenda? Resultaat is altijd dat men zich bewust wordt van de eigen positie in de projectorganisatie en daar naar weet te handelen.

Professioneel escaleren

Dit onderdeel is opgenomen omdat het aangaan van de confrontatie met je professionele omgeving als bovengemiddeld lastig wordt ervaren. We zijn geneigd om de confrontatie uit de weg te gaan terwijl dat onze professionele doelen of positie juist kan schaden. Er zijn nu eenmaal afspraken gemaakt over randvoorwaarden of inzet van anderen in je project of afdeling. Zodra daar van wordt afgeweken en het ontbreekt je aan invloed om dit te kunnen herstellen doen we er juist verstandig aan om mét elkaar het hogere niveau op te zoeken om een beslissing te forceren. Deelnemers leren te objectiveren en te handelen naar het professionele doel. We gaan in op de juiste communicatieve route die past bij de organisatie of projectorganisatie. Welke afspraken maken we met onze leidinggevende of opdrachtgever wanneer en hoe we escaleren. Stevig op de inhoud met behoud van de relatie.

Omgaan met weerstand

Weerstand is van alle tijden, alle dagen en van alle organisaties. En van alle individuen. Weerstand wordt opgeroepen doordat er dingen gebeuren die niet in lijn zijn met onze eigen normen en waarden. Weerstand wordt ook opgeroepen indien er dingen gebeuren waarop we geen invloed hebben. Veranderingen in organisatie of in bezetting. Weerstand wordt héél vaak opgeroepen door slecht management, te weinig communiceren, onvolledig communiceren en het ‘vergeten’ te betrekken van de juiste mensen op het juiste moment. In dit onderdeel gaan we in op alle facetten rondom weerstand. We gaan ook onze eigen weerstand herkennen en onderzoeken, hoe herkennen we het bij onszelf en bij anderen. Wat zijn voedingsbodems voor het hebben van weerstand en wat zijn passende methodes om om te gaan met weerstand. Zowel als medewerker als als manager. We leren dat investeren in aandacht en communicatie geen tijd kóst maar juist een heleboel tijdswinst oplevert dan wanneer je als organisatie, manager of medewerker niet investeert in aandacht en communicatie.

Organisatiesensitiviteit

In het onderdeel organisatiesensitiviteit van de serie professionele vaardigheden komt alles samen. Met jou, de deelnemer, als centraal punt. Jij bent degene die op je eigen wijze kennis heeft gemaakt met alle onderdelen (met name weerstand, communicatie, escaleren en stakeholder management) en gaandeweg zijn eigen voorkeuren heeft ontwikkeld en daarmee in de praktijk ook al heeft geoefend. We kijken in dit onderdeel verder naar onszelf met elkaar. Welke type mens zijn we en wat is onze voorkeur in handelen en communiceren. Communiceer ik direct of indirect, ben ik extravert of introvert, sta ik graag op de voorgrond of juist niet, ben ik van de inhoud of de relatie? Relevante inzichten over onszelf in relatie met onze omgeving. En welke types zijn onze grootste opponenten in de organisatie en wat is hún voorkeur in handelen en communiceren? Met dat bewustzijn en wetenschap stellen we onszelf in staat vele male effectiever om te gaan met situaties en individuen. Organisatie sensitief handelen.